2018 märtsis kanname ette Helen Tobias-Duesbergi Requiemi nii Tallinnas kui Stockholmis, kaastegev Kraftkällan (Stockholm, Sweden). Juhatab Maaja Roos.

Blair Sanderson on selle teose kohta kirjutanud:
"Helen Tobias Duesbergi konservatiivset Reekviemi võib kirjeldada kui ristandit teda kahekümnenda sajandi keskpaigas kütkestanud uusklassitsistliku ja uusbarokse stiili vahel, kuigi orkestratsioonis ja esitluses on tunda ka mõningaid romantismi mõjutusi. Kõige rohkem on tunda mõjusid Bachi kantaatidest, samas kui Duesbergi fuugad tunduvad kohati olevat lähemal pigem Beethooveni „Missa Solemnise“ jõulisele kontrapunktile. Aga kuna see reekviem tundub loodud olevat eelkõige praktiliseks kasutamiseks, loodud spetsiaalselt New Yorgis asuvale Eesti Bethany kirikule, siis Duesbergi kasutatud traditsioonilised tehnikad on mõeldud pigem koguduse hingetroosti tarvis..."

Helen Tobias-Duesbergi täitis suur armastus ja austus J.S.Bachi tööde vastu. Lisaks tema meisterlike fuugade imetlemisele tundis Helen alati, et Bach suutis edastada vaimset kujundlikkust kõige piinavamalt ilusate harmooniate kaudu. Ta leidis, et sama peab paika tema isa Rudolf Tobiase kohta, kelle üksik ootamatu akord võib esile kutsuda pisarad. Tekst muusikalise inspiratsioonina oli ülima tähtsusega komponeerimise protsessis, mis viis „sõnade maalimiseni“. Väljendada teksti ilma sõnade abita, lihtsalt muusika värvi ja vaatepiiri abil, oli Helen Tobias-Duesbergile esmaseks eesmärgiks. Kirjutatud kalli õe, harfimängija Sylvia Tobiase mälestuseks, püüdis Reekviem olla lohutuseks kõigile, kes mõtisklevad teispoolsusest.

Helen Tobias-Duesbergi Requiemi on Estonia Seltsi Segakoor ettekandnud järjest kolmel hooajal ning see teos tuleb ettekandele ka New Yorgis.

Kontsert Tallinnas, Jaani kirikus laupäeval, 10.märtsil, kell 14.00.
Kontsert Stockholmis, Jakobskirche pühapäeval, 11.märtsil, kell 14.00.


Kontsert on leitav ka Facebooki Eventide alt - Concert: Jaani Kirik.

Saad lisada kontsert kalendrisse
TallinnasStockholmis